Microsoft Office

Oficjalna certyfikacja EITC implementująca Agendę Cyfrową Komisji Europejskiej. Certyfikat EITC/BI/MSO10 w formie elektronicznej (z e-walidacją) wydawany jest w Brukseli w następstwie zdalnej procedury certyfikacyjnej. Pełny koszt certyfikacji wynosi 490 zł i jest możliwy do realizacji w ciągu 2 dni.

Certyfikacja wiedzy
EITC/BI/MSO10
Pełny koszt certyfikacji: 490 zł
Zawartość programowa: 15 godzin
Wykłady: 10 godzin
Ćw./Lab.: 5 godzin
Tryb nauki: Zdalny
Tryb egzaminu: Zdalny
Poprawki egzaminów: Bezpłatnie
Konsultacje z kadrą: Nieograniczone
Dostęp do oprogramowania: Zapewniony
Dostęp do kursu i egzaminu: Natychmiastowy
Możliwy czas realizacji: Nieograniczony (wystarczą 2 dni)
Ograniczenia czasowe: Brak
Certyfikat: Międzynarodowy certyfikat EITC/BI/MSO10 wydany w Brukseli
Termin rezygnacji z refundacją: 14 dni
Kup kurs i certyfikat
EITC/BI/MSO10
EITC/BI/MSO10
Pakiet biurowy Microsoft Office
Akredytacja EITCI
Akredytacja MEN
Akredytacja UKAS

Certyfikat dostępny także w ramach:
Akademia EITCA/KC
wraz z 12 innymi certyfikatami EITC.
Całkowity koszt Akademii EITCA/KC:
3990 zł 199 zł ze wsparciem EITCI

1. Microsoft Word

 • Wprowadzenie
  • Okno główne aplikacji
  • Wstążka – pasek zakładek
  • Przycisk Microsoft Office
  • Pasek szybkiego dostępu
  • Znaki drukowalne, znaki niedrukowalne
  • Opcje menu głównego
   • Tworzenie nowego dokumentu
  • Linijka
  • Akapit, wcięcie, margines
  • Nawigacja klawiszowa oraz nawigacja myszą w ramach elektronicznej strony dokumentu
   • Metody zaznaczania
   • Metody przemieszczania kursora
  • Skróty klawiszowe
 • Edycja i tworzenie dokumentów
  • Podstawowa funkcjonalność w ramach edycji dokumentów
   • Metody kopiowania
   • Metody wklejania
   • Metody wycinania
  • Formatowanie tekstu
   • Czcionka
    • Kolor
    • Format czcionki
    • Rozmiar
  • Metody wyrównywania tekstu
  • Interlinia
  • Punktory i numerowanie
   • Rodzaje punktorów
   • Rodzaje numerowania
   • Wypunktowanie wielopoziomowe
   • Przesuwanie pozycji w ramach wypunktowań wielopoziomowych
  • Metody autoformatowania
   • Style, zestawy stylów
   • Spis treści
    • Automatyczny
    • Ręczny
   • Tworzenie przypisów
 • Tabele
  • Tworzenie, edycja oraz formatowanie tabel
   • Rodzaje metod tworzenia tabel
   • Zaznaczanie tabeli, fragmentów tabel, wierszy, kolumn
   • Formatowanie tabel za pomocą automatycznego formatowania
   • Właściwości tabel
   • Wyrównywanie tekstów w ramach pojedynczej komórki w tabeli
   • Autodopasowanie
   • Zmiana rozmiarów poszczególnych komórek w ramach tabeli
   • Formatowanie graficzne tabel
    • Obramowanie i cieniowanie
 • Wstawianie obiektów do dokumentu
  • Obiekty w dokumencie
   • Obraz
    • Wstawianie obrazu z nośnika danych
    • Formatowanie obrazu
     • Formatowanie obrazu pod kątem kolorystyki, obramowania
     • Zmiana położenia, rozmiaru
   • Kształt
    • Menu wyboru kształtów
    • Kategorie kształtów
    • Formatowanie kształtu
    • Edycja tekstu w ramach kształtu
   • Stopka i nagłówek
    • Dodawanie stopki i nagłówka
    • Wybór danego stylu
    • Edycja stopki i nagłówka
   • SmartArt
    • Wstawianie obiektów typu SmartArt
    • Kategorie obiektów typu SmartArt
    • Edycja i formatowanie obiektów typu SmartArt

2. Microsoft Power Point

 • Wprowadzenie
  • Okno główne aplikacji
  • Przycisk Microsoft Office
  • Opcje menu głównego
   • podstawowe funkcje
  • Pasek narzędzi szybkiego dostępu
  • Pasek tytułu
  • Pasek zakładek (wstążka)
   • lokalizacja, budowa, funkcjonalność
  • Zakładka widok (w ramach wstążki)
   • linijka
  • Slajd, pola, notatki
   • Lokalizacja slajdu
   • Pola na slajdzie
   • Notatki w ramach danego slajdu
  • Szczegółowy opis głównego okna aplikacji
   • Pasek stanu
   • Pasek powiększenia
   • Przyciski funkcyjne
   • Ramki podziału
   • Zakładka konspekt
   • Zakładka slajdy
   • Pasek widoku
    • Rodzaje widoku
     • Widok normalny
     • Sortowanie slajdów
     • Pokaz slajdów
 • Tworzenie prezentacji
  • Tworzenie slajdu tytułowego
   • Dodawanie tytułu
   • Dodawanie podtytułu
   • Edycja czcionki
  • Tworzenie nowego slajdu
   • Rodzaje układów slajdu
   • Zmiana układu slajdu
   • Formatowanie tekstu
    • Punktory
    • Listy wielopoziomowe
  • Modyfikacja istniejącego slajdu
  • Wykorzystanie predefiniowanych motywów w ramach edycji graficznej prezentacji
   • Zakładka projekt
   • Menu motywów
    • Wybór kolorystyki
    • Wybór czcionek
    • Edycja tła w ramach danego motywu
  • Pokaz slajdów
   • Metody uruchamiania pokazu slajdów
   • Nawigacja w ramach pokazu slajdów
    • Nawigacja klawiaturą
    • Nawigacja myszą
 • Obiekty na slajdzie
  • Zakładka wstawianie
  • Wstawianie pola tekstowego, jako przykładu obiektu
  • Modyfikacja pola tekstowego
  • Wykorzystanie klawiszy w trakcie modyfikacji kształtu danego obiektu
  • Usuwanie obiektów
  • Realizacja schematu przy wykorzystaniu prostych kształtów
   • Formatowanie kształtu
    • Kolorystyka
    • Obramowanie
    • Czcionka
    • Itp.
   • Wstawianie wielu kształtów na jeden slajd
   • Łączenie kształtów
   • Przemieszczanie kształtów w ramach głębi slajdu
    • Przesunięcie na spód
    • Przesunięcie do tyłu
  • Wybrane rodzaje obiektów
   • Kształty
    • Wstawianie kształtu
    • Menu wyboru kształtu
    • Zakładka formatowanie
   • Obiekty typu SmartArt
    • Wstawienie obiektu typu SmartArt
    • Menu wyboru SmartArtów
    • Zakładka formatowanie
   • Obrazy
    • Wstawianie obrazu
    • Menu wyboru obrazu
    • Zakładka formatowanie
   • Tabele
    • Metody wstawiania tabel
    • Zakładka projektowanie w ramach narzędzi tabel
    • Zakładka układ w ramach narzędzi tabel
 • Animacje obiektów i przejścia między slajdami
  • Definicja animacji
  • Dodawanie animacji
   • Zakładka animacje
   • Animacja niestandardowa
   • Autopodgląd
   • Animacja poszczególnych obiektów
   • Dodawanie efektów animacji
   • Rodzaje efektów
   • Edycja efektów animacji
   • Modyfikacja animacji
    • Początek
    • Własność
    • Szybkość
   • Menu opcji efektu
    • Zakładka Efekt
    • Zakładka Chronometraż
     • Wyzwalacze
  • Dodawanie przejść między slajdami
   • Zakładka animacje, grupa przycisków „przejście do tego slajdu”
   • Przejścia pojedyncze
   • Zastosowanie jednego przejścia do całej prezentacji
   • Modyfikacja przejście
    • Dźwięk
    • Szybkość
 • Sprawdzanie pisowni, widok sortowania slajdów, drukowanie, pomoc
  • Sprawdzanie pisowni
   • Zakładka recenzja
   • Menu sprawdzania pisowni
    • Funkcjonalność menu
    • Opis metod poprawiania błędów
    • Dodawanie do słownika
  • Widok sortowania slajdów
   • Funkcjonalność widoku
   • Skróty klawiszowe wykorzystywane w ramach widoku
   • Metody zaznaczania
   • Przenoszenie, duplikowanie, kopiowanie, wklejanie, usuwanie slajdów
  • Drukowanie
   • Menu wydruku
   • Podgląd wydruku
   • Typy wydruku
    • Drukowanie slajdów, konspektu, materiałów informacyjnych, stron notatek
  • Microsoft Office PowerPoint – pomoc
   • Metody uruchamiania pomocy w pakiecie Microsoft Office
   • Okno pomocy
   • Wyszukiwanie tematów pomocy
   • Spis treści pomocy
   • Tryb pracy pomocy
    • Offline
    • Online

3. Microsoft Excel

 • Wprowadzenie
  • Podstawowe definicje
  • Zarys historyczny arkuszy kalkulacyjnych
  • Podstawowe idee
   • Definicja komórki
   • Edycja komórki
   • Wprowadzanie wyrażeń wynikowych w ramach danej komórki
  • Poruszanie się w ramach okna podstawowego na przykładzie podstawowych funkcji
  • Metody autosumowania na przykładzie funkcji SUMA
  • Funkcje logiczne na przykładzie wyrażenia warunkowego JEŻELI
  • Funkcje matematyczne i trygonometryczne na przykładzie funkcji MOD
  • Odwołania do komórek
   • Kopiowanie względne
   • Kopiowanie bezwzględne
  • Formatowanie komórek
   • Funkcja „Formatuj komórki”
   • Menu formatowania komórek
    • Zakładka liczby
     • Rodzaje reprezentowania liczb
   • Graficzne formatowanie komórek
 • Funkcje, tabele przestawne, grupowanie, sortowanie
  • Wykorzystanie arkuszy kalkulacyjnych w biznesie
   • Cele, grupy odbiorców, przydatna funkcjonalność
  • Funkcje podstawowe
   • Funkcja ŚREDNIA
   • Funkcje statystyczne – przykłady:
    • MAX
    • MAX.K
    • MIN
    • MIN.K
  • Funkcje zaawansowane – przykłady
   • Wyznaczanie amortyzacji
    • Liniowa metoda amortyzacji
    • Amortyzacja przyspieszona podwójna
    • Suma cyfr rocznych
   • Funkcje finansowe
    • Wartość przyszła inwestycji
    • Liczba cykli w okresie inwestycji
    • Regularne wpłaty
    • Wartość bieżąca pożyczki lub inwestycji
  • Tabele przestawne
   • Definicja
   • Metoda tworzenia
   • Modyfikacja filtra
   • Modyfikacja etykiet kolumn
   • Modyfikacja etykiet wierszy
   • Modyfikacja wartości
   • Funkcjonalność tabel przestawnych
  • Grupowanie danych
   • Zwijanie grup danych
   • Rozwijanie grup danych
  • Sortowanie danych
   • Menu sortowania
  • Sprawdzanie poprawności danych
   • Menu sprawdzania poprawności danych
    • Kryteria poprawności
    • Komunikaty
 • Wykresy
  • Wstawianie wykresu do arkusza
   • Zaznaczanie grup danych
   • Zakładka wstawianie, grupa przycisków „Wykresy”
    • Kategorie wykresów
     • Kolumnowy
     • Liniowy
     • Kołowy
     • Słupkowy
     • Warstwowy
     • Punktowy
     • Inne wykresy
  • Wykres jako obiekt
   • Przykładowe stworzenie wykresu liniowego na zadanych seriach wejściowych
   • Zakładka projektowanie w ramach narzędzi wykresów
    • Wybór typu wykresu,
    • Wybór danych wykresu
    • Wybór układu wykresu
    • Wybór stylu wykresu
    • Wybór lokalizacji
   • Zakładka układ w ramach narzędzi wykresów
    • Grupy przycisków: Bieżące zaznaczenie, Etykiety, Osie, Tło, Analiza
    • Formatowanie pod kątem kolorystyki
    • Zmiana etykiet
   • Zakładka formatowanie w ramach narzędzi wykresów
    • Menu formatowania osi
     • Ograniczenie zakresu wartości wykresu
    • Menu wyboru źródła danych
    • Menu edytowania serii
    • Modyfikacja wykresu
   • Formatowanie graficzne wykresu
    • Modyfikacja kolorów
    • Modyfikacja gradientów
    • Modyfikacja stylów
   • Formatowanie 3-wymiarowe
 • Zadania optymalizacyjne
  • Instalacja modułów aplikacji Excel na przykładzie narzędzia Solver
  • Narzędzie Solver
   • Instalacja dodatków
    • Opcje programu Excel
    • Wybór dodatków
   • Lokalizacja dodanego modułu
   • Wykorzystanie narzędzia Solver na przykładzie obliczenia miejsc zerowych zadanej funkcji
   • Uruchomienie narzędzia Solver
    • Menu narzędzia Solver
     • Menu Solver – parametry
     • Menu Solver – wyniki
     • Modyfikacja zakresu
 • Wykorzystanie języka VB w Excelu
  • Podstawowe definicje
  • Podstawowe pojęcia związane z programowaniem w języku Visual Basic
   • Zmienne i tablice
   • Procedury i funkcje
   • Instrukcje warunkowe
    • If… Then… End If
    • ElseIf
   • Pętle
    • For… To… Step… Next…
    • While… Wend
   • Dostęp do komórek i arkusza
    • Cells()
    • WorkSheets().Cells()
  • Makra
   • Uruchomienie edytora języka Visual Basic
   • Definiowanie zdarzeń
   • Tworzenie makr
   • Przykłady makr
   • Działanie makr

Skontaktuj się telefonicznie albo wyślij email

Sekretariat Akademii EITCA
Dział Obsługi Klienta

 1. pn-pt, godz. 9:00-17:00
 2. Tel: 72 9086 222
 3. ICS CompLearn
  CompSecur sp. z o.o.
  ul. Piłsudskiego 74, 50-020 Wrocław
  (sekretariat i adres korespondencyjny)
  al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa

  CompLearn Ltd.
  New Bond House, 124 New Bond Street
  London, W1S 1DX, United Kingdom

  EITCI Institute
  Avenue des Saisons 100-102
  1050 Brussels, Belgium
  https://eitci.org
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Przydała mi się wiedza dotycząca identyfikacji wizualnej, trudno znaleźć takie wiadomości w innych kursach
  Joanna
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Zawartość kursów bardzo mi się podobała i spowodowała, że zyskałem nowe spojrzenie na grafikę komputerową
  Mieczysław
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Zdobyłem masę wiedzy informatycznej - wiem teraz jak mogę w pełni wykorzystać CS4
  Mieczysław
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Dogodna jest możliwość realizacji kursu w godzinach i dniach, które mi odpowiadają, co umożliwia pogodzenie kursu z pracą
  Katarzyna
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Wszystkie aspekty szkolenia były bardzo przydatne w zakresie grafiki i projektowania
  Roksana
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Asynchroniczność i szerokie spektrum zagadnień graficznych uważam za największe plusy
  Paulina
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Klarowne wykłady na określone programem zagadnienia graficzne, ciekawe ćwiczenia
  Joanna
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Liczne ilustracje ukazujące nawet elementy programu. Dokładne opisy działań krok po kroku
  Łukasz
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Brak problemów począwszy od strony organizacyjnej poprzez elementy związane z poszczególnymi działami kursu, na procedurze certyfikacyjnej skończywszy
  Dagmara
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Można się uczyć w każdym miejscu na świecie o dowolnej godzinie
  Dariusz
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Przedstawienie wiedzy w sposób przystępny i zrozumiały :)
  Dariusz
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Wiele opisów. Dodatkowe pliki (załączniki). Edukacja na wysokim poziomie. Możliwość konsultacji z korepetytorami. Klarowność treści
  Karol
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Poznanie nowych, ciekawych programów graficznych i ich możliwości
  Wojciech
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Treść napisana zrozumiałym językiem - podział materiału na kursy i wykłady - ciekawe ćwiczenia
  Anna
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Zebranie najważniejszych informacji w postaci wypunktowań, zrzuty ekranów obrazujące wykonywane czynności, opis czynności wykonywanych w przykładach
  Diana
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  "Teoretyczne aspekty grafiki komputerowej" i "Artystyczne aspekty grafiki" to naprawdę najlepsze przedmioty w ramach Akademii EITCA/CG. Bogate i szczegółowo przygotowane wykłady.
  Karol
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Praktyczne podejście do tematu, prowadzenie czytelnika krok po kroku po zagadnieniu, pokazywanie po kolei rozwiązania jakiegoś zadania
  Kamila
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Dobry kontakt, zrozumiałe informacje, dostęp do konsultacji z kadrami dydaktycznymi w formie internetowej
  Bartłomiej
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Nieograniczony czas na ukończenie kursu. Możliwość komunikacji z innymi uczestnikami
  Robert
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Możliwość kontroli postępu, asynchroniczność zajęć, dostęp do platformy po ukończeniu kursu
  Katarzyna
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  E-learning to przyszłość zdobywania wiedzy, popartej certyfikatem
  Karol
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Uczyłam się wtedy kiedy chciałam i miałam czas
  Anna
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Bogata teoria uzupełniała inne instruktażowe kursy jakie do tej pory miałam okazje przerabiać. Ilość tematów sprawia, że stajesz się prawdziwym "jack of all trades"
  Anna
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Zdalna nauka, szybka i sprawna administracja szkoleń
  Diana
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Elastyczne godziny, mogłam robić szkolenia kiedy chciałam
  Justyna
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Dobry kontakt, dofinansowanie z UE, przyjazna platforma, elastyczność godzin nauki
  Bartłomiej
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Dostęp do materiałów w dowolnym dla mnie czasie i w dowolnym miejscu - duże ułatwienie dla studentów i osób pracujących
  Krzysztof
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Super kurs :) dużo z niego wyniosłam
  Justyna
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Dobre wprowadzenie do dalszej samodzielnej pracy w poszczególnych programach
  Marek
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Ogólnie program dydaktyczny przygotowany bardzo dobrze. Nie mam większych uwag
  Krystian
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Dokładnie krok po kroku były wytłumaczone wszystkie podstawowe możliwości poszczególnych programów. Bez problemu można było się zorientować co do czego służy
  Jerzy
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Całkowita dowolność w tempie nauki i zdawania egzaminów. W czasie trwania kursu wydarzyły się w moim życiu sytuacje, przez które musiałabym przerwać stacjonarny kurs, a dzięki e-learningowi mogłam go kontynuować w swoim tempie
  Małgorzata
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Możliwość uczestnictwa w kursie, przy zmieniających się miejscach zamieszkania
  Katarzyna
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Bardzo przydatna jest możliwość powrotu do zakończonych już lekcji możliwość poprawienia wyniku egzaminu i powtórnego przystąpienia do niego w przypadku niezaliczenia
  Przemysław
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Płynny dostęp do wykładów i materiałów w nich zawartych, administracja kontem oraz nieokreślonym czasem nauki
  Roman
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Zawartość merytoryczna całego kursu - oprócz praktycznej strony (programy graficzne) była też wprowadzona pewna ilość teorii bardzo dobrze opracowane wykłady dotyczące znajomości programów graficznych
  Magdalena
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Uważam, że kurs Akademia EITCA Grafiki Komputerowej jest naprawdę bardzo dobrym wstępem dla osoby, która chce zacząć swoją przygodę z grafiką komputerową cały kurs oceniam bardzo pozytywnie pod względem merytorycznym i organizacyjnym
  Magdalena
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Odnośnie strony merytorycznej Akademii EITCA jest dla mnie w pełni wystarczająca. Od wykładów, które naświetlają od podstaw jak zainstalować program do czego służy, omówienie danego narzędzia, co można nim wykonać do laboratoriów, które pozwalają tą wiedzę już wykorzystać
  Arkadiusz
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Uważam że bardzo przydatne są laboratoria graficzne, które pozwalają sprawdzić czy zrozumieliśmy i czy potrafimy wykorzystać wiedzę z wykładu
  Paulina
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Uważam, że świetnym pomysłem jest możliwość załatwienia wszystkich formalności przez Internet
  Paulina
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Bardzo pomocne dla mnie i to w sumie zaważyło nad wybraniem programu Akademii EITCA była możliwość korzystania z wszystkich aspektów organizacyjnych przez Internet, ponieważ czas dla mnie jest rzeczą bardzo cenną, a taka elastyczność z korzystania z zasobów jest bardzo pomocna w zarządzaniu czasem
  Arkadiusz
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Bardzo dobry kontakt z kadrą. Sprawna procedura od płatności do uzyskania dostępu do systemu
  Piotr
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Wygodny czas realizacji kursu. Miałam czas na opanowanie programu kursu w spokojnych warunkach. Umożliwiło mi to jednoczesna naukę na studiach i pracę
  Anna
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Łatwy dostęp do platformy oraz informacji dot. organizacji nauczania i certyfikacji. Wygodny dostęp do wykładów oraz podglądu ocen i zaliczeń
  Marta
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Serdecznie dziękuję za poświęcony czas na przygotowanie materiałów i organizację samego kursu oraz za (mam nadzieję) istotne wzbogacenie mojego życiorysu o ważny dokument pozwalający na otwarcie drzwi dotychczas dla mnie zamkniętych
  Grzegorz
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Zachowanie równowagi między wiedzą teoretyczną, a praktycznym zastosowaniem programów. Jasne i przejrzyste treści przedstawione w interesujący sposób. Uzupełnienie wiedzy poprzez elementy interaktywne i bogatą bibliografię. Wszystkie kursy stanowią spójną całość i zawierają wszystkie najważniejsze kwestie w zakresie grafiki komputerowej
  Karolina
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Możliwość indywidualnego wyboru tematu i czasu realizacji, zawartość multimedialna z wieloma zdjęciami, podzielony na przystępne części
  Kamil
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Uporządkowanie materiałów w przejrzysty sposób, Dzięki platformie e-learningowej możliwość realizacji kursów w dowolnym miejscu i czasie. Dzięki czemu można zdobyć dodatkową więdzę i kwalifikacje bez dodatkowego stresu. Nauka samodzielnej organizacji pracy bardzo cenna w branży grafika
  Karolina
 • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
  Ogólnie bardzo sprawna organizacja nauki i wartościowy program
  Joanna
 • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
  Szerokie spojrzenie na różne zagadnienia informatyki stosowanej, wiedza w zakresie różnych bardzo przydatnych programów
  Joanna
 • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
  Możliwość wykonywania określonych zadań w czasie dogodnym dla mnie, możliwość uzyskania międzynarodowego certyfikatu, zawartość merytoryczna - w końcu zmobilizowałam się do pogłębienia wiedzy na temat Excela, nauczyłam się projektować stronę internetową, wcześniej nie miałam pojęcia jak się do tego zabrać, pogłębiłam wiedzę dotyczącą Internetu
  Małgorzata
 • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
  Teoria i praktyka przedstawiona w sposób zrozumiały, ćwiczenia z odpowiedziami i podpowiedziami
  Małgorzata
 • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
  Zawartość programową oraz system nauczania określam jako bardzo wysoki
  Leszek
 • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
  Bardzo dokładne wyjaśnienia i opisy w materiałach dydaktycznych
  Wiktor
 • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
  Kurs obejmuje bardzo dużą porcję wiedzy z różnych dziedzin informatyki. Dzięki kursowi mam szersze spojrzenie na informatykę. Ogólnie kurs uważam za interesujący, dziękuję
  Wacław
 • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
  Możliwość uczenia się na odległość, bez dojazdów na zajęcia
  Wacław
 • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
  Klarowna zawartość programowo-tematyczna, dogodny czas do realizacji zadań objętych programem
  Leszek
 • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
  Nacisk na praktyczne zastosowanie informatyki, co zostało przedstawione na wykładach i w laboratoriach
  Patryk
 • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
  Prostota i dokładność przy objaśnianiu działania programów takich jak Photoshop i MS Office oraz przedmiotów teoretyczno-praktycznych jak systemy telepracy czy zarządzanie projektami
  Barbara
 • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
  Ze względu na wykonywany zawód najbardziej przydatne były wszystkie kwestie związane z marketingiem, reklamą internetową, projektowaniem stron i wykorzystaniem informatyki w pracy
  Ewa
 • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
  Dobre wytłumaczenie poszczególnych zagadnień oraz zastosowanie praktycznych ćwiczeń dotyczących na przykład grafiki w programie Photoshop itd
  Leszek
 • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
  Szeroko opisana wiedza, przystępny język, praktyczne przykłady, ćwiczenia umożliwiające przyswojenie materiału teoretycznego
  Stanisław
 • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
  Możliwość wyboru czasu, możliwość powrotu do przerobionych zagadnień ocena ćwiczeń dostęp do materiałów po ukończeniu szkolenia
  Małgorzata
 • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
  Klarowna zawartość programowo-tematyczna, dogodny czas do realizacji zadań programowych objętych w studium
  Wacław
 • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
  Najważniejsze dla mnie były dostępność o każdej porze, w warunkach domowych oraz to, że egzaminy też można zdawać na odległość (ze wzgl. na niepełnosprawność)
  Ewa
 • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
  Zagadnienia poruszane w poszczególnych działach stopniowo pogłębiały wiedzę i pozwalały na jej utrwalanie poprzez wykonywanie różnych ćwiczeń. Czytelnie podzielone działy wiedzy. Możliwość powrotu do wcześniej ukończonych działów
  Leszek
 • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
  Brak presji czasu i wolność wyboru kursu
  Stanisław
 • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
  Duża rozpiętość programowa, duża ilość elementów graficznych w wykładach ułatwiająca naukę
  Ewa
 • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
  Możliwość nauki w godzinach, które były dla mnie odpowiednie. Bez konieczności włączania platformy o określonych godzinach
  Leszek
 • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
  Dziękuję za możliwość nauki. Jestem bardzo zadowolony
  Miłosz
 • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
  Ta forma szkolenia jest świetną alternatywą szkoleń stacjonarnych. Bardzo ważna dla mnie była swoboda ustalania czasu kursu
  Maria
 • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
  Bardzo ważne jest to, że mimo że kurs jest interaktywny to daje międzynarodowy certyfikat... Uważam, że takie kursy powinny być coraz bardziej upowszechniane
  Maria
 • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
  Moje kompetencje w zakresie technologii informatycznych po ukończeniu szkolenia znacznie wzrosły. Nauczyłam się pracować na podstawowych programach informatycznych
  Aurelia
 • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
  Przed szkoleniem moje kompetencje były dość wysokie, przynajmniej takie miałam wrażenie, a po ukończeniu szkolenia jestem pewna, że znam się bardzo dobrze w zakresie technologii informatycznych
  Ewelina
 • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
  Moje kwalifikacje zostały w znacznym stopniu podniesione, a podstawowe programy stały się dla mnie bardziej zrozumiałe
  Danuta
 • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
  Dzięki ukończeniu tego kursu mogę wykonać doskonale zretuszowane zdjęcia
  Joanna
 • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
  Uważam, że moje kompetencje są na dużo wyższym poziomie niż w momencie zaczynania kursu. I mam nadzieję, ze przydadzą mi się w pracy zawodowej a także prywatnie
  Justyna
 • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
  Moje kompetencje wzrosły zdecydowanie. Dowiedziałam się wielu nowych i ciekawych rzeczy związanych z praca przy komputerze, które stosuję teraz w życiu codziennym
  Katarzyna
 • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
  Zdecydowanie podniosłam swoje kompetencje, nie mam większych problemów ze znalezieniem odpowiednich funkcji w programach będących przedmiotem szkolenia
  Joanna
 • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
  Zdecydowanie czuję się bardziej pewna siebie współpracując z komputerem. Doświadczyłam zagadnień o których nie miałam pojęcia. Podniosły się także moje aspiracje względem przyszłej pracy. Moja samoocena wzrosła adekwatnie do moich nabytych umiejętności
  Iwona
 • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
  Jestem mile zaskoczona kursem. Na początku kursu podchodziłam do niego sceptycznie ale po opracowaniu kilku wykładów stwierdziłam, że na pewno to mi się przyda. Podniosłam swoje umiejętności
  Monika
 • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
  Moje kompetencje w zakresie technologii informatycznych są obecnie bardzo dobre
  Oktawia
 • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
  Przyswoiłam dodatkową wiedzę, jak również usystematyzowałam tę już posiadaną
  Wioletta
 • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
  Moje kompetencje po ukończeniu szkolenia bardzo się podniosły. Podczas szkolenia zetknęłam się z zagadnieniami, które do tej pory były mi zupełnie obce
  Wioletta
 • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
  Wzmocniłam dotychczas posiadane umiejętności i wyposażyłam się w wiedzę dotyczącą nowych funkcji poznanych programów
  Karolina
 • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
  Miałam do czynienia z większością programów. Jednak nie miałam potwierdzenia na papierze, że faktycznie posiadam chociażby podstawową wiedzę z obsługi tychże programów. Dziękuję więc bardzo za możliwość potwierdzenia moich umiejętności a także ich poszerzenia
  Agnieszka
 • Akademia EITCA/IS Bezpieczeństwo Informatyczne
  Możliwość swobodnego dysponowania swoim czasem podczas nauki ważnych zagadnień bezpieczeństwa IT
  Małgorzata
 • Akademia EITCA/IS Bezpieczeństwo Informatyczne
  Łatwy dostęp, możliwość nauki w domu w dogodnym czasie
  Małgorzata
 • Akademia EITCA/IS Bezpieczeństwo Informatyczne
  Najbardziej podobała mi się możliwość zdawania egzaminów w dowolnym terminie
  Tomasz
 • Akademia EITCA/IS Bezpieczeństwo Informatyczne
  Odpowiadał mi bardzo dobry kontakt kadr dydaktycznych i obsługi administracyjnej
  Tomasz
 • Akademia EITCA/IS Bezpieczeństwo Informatyczne
  Podobała mi się większość tematyki w zakresie różnych obszarów bezpieczeństwa informatycznego
  Adam
 • Akademia EITCA/IS Bezpieczeństwo Informatyczne
  Plusy: całość kursu, zakres tematyczny zagadnień bezpieczeństwa IT oraz organizacja szkolenia
  Artur
 • Akademia EITCA/IS Bezpieczeństwo Informatyczne
  Całość programu bezpieczeństwa IT przygotowana bardzo solidnie zarówno pod względem teorii, jak i praktyki
  Artur
 • Akademia EITCA/IS Bezpieczeństwo Informatyczne
  Dobrze posegregowane materiały, aktualne dane na temat zabezpieczeń informatycznych
  Tomasz
 • Akademia EITCA/IS Bezpieczeństwo Informatyczne
  Możliwość nauki zaawansowanej tematyki w dowolnej chwili, kiedy mamy wolny czas
  Tomasz
 • Akademia EITCA/IS Bezpieczeństwo Informatyczne
  Elastyczność w zakresie planowania procesu nauki i zaliczeń
  Leon
 • Akademia EITCA/IS Bezpieczeństwo Informatyczne
  Możliwość swobodnego dysponowania swoim czasem podczas nauki
  Magda
 • Akademia EITCA/BI Informatyka Biznesowa
  Materiały autorskie opracowane były bardzo przejrzyście, czytelnie i zrozumiale
  Krzysztof
 • Akademia EITCA/BI Informatyka Biznesowa
  Podobało mi się podejście do słuchacza i program informatyki biznesowej
  Krzysztof
 • Akademia EITCA/BI Informatyka Biznesowa
  Odpowiadała mi asynchroniczna możliwość nauki i europejski certyfikat wydany w języku angielskim
  Radosław
 • Akademia EITCA/BI Informatyka Biznesowa
  Pozytywnym aspektem była dobra organizacja zdawania egzaminów
  Marcin
 • Akademia EITCA/BI Informatyka Biznesowa
  Możliwość zdalnej realizacji, brak konieczności osobistego kontaktu i dowolność czasu realizacji przedmiotów
  Ewa
 • Akademia EITCA/BI Informatyka Biznesowa
  Jestem wdzięczny za pomoc w rozwoju moich kompetencji w tej dziedzinie
  Jan
 • Akademia EITCA/BI Informatyka Biznesowa
  Możliwość przedłużania terminu realizacji znacznie ułatwiła realizację kursu przy pracy na pełny etat
  Ewa
 • Akademia EITCA/BI Informatyka Biznesowa
  Pozytywnymi aspektami kursu były: możliwość konsultacji, dowolność w doborze kolejności kursów, możliwość poprawienia wyniku testów
  Barbara
 • Akademia EITCA/BI Informatyka Biznesowa
  Najbardziej odpowiadał mi brak ograniczenia czasowego, dostęp 24h na dobę do materiałów
  Barbara
 • Akademia EITCA/BI Informatyka Biznesowa
  W przypadku informatyki biznesowej całość programu jest bardzo istotna i poznanie zagadnień z wszystkich 12 modułów było bardzo ważne. Uzyskuje się certyfikat EITCA BI obejmujący szeroki zakres nowych kompetencji
  Artur